top of page

Vaaliteemat

1 | TALOUS JA YRITTÄJYYS

Yhteiskunnassa uudistuksia voidaan tehdä niissä rajoissa, mitä realistinen taloudenpito antaa myöten. Emme voi elää jatkuvasti velaksi tulevien sukupolvien piikkiin. Uskottava polku talouden vakauttamiseksi on kyettävä rakentamaan lähivuosina niin kunnan kuin valtakunnankin tasolla. Arvostan yrittäjyyttä ja valinnanvapautta eri toiminnoissa. 

2 | YKSILÖ JA YHTEISKUNTA

Minulle on tärkeää moniarvoinen yhteiskunta, jossa jokainen tuo oman panoksensa yhteiskunnan toimintaan mahdollisuuksiensa mukaan.

Jokainen ihminen on arvokas ja kaikkien ihmisoikeuksia tulee kunnioittaa.

3 | YMPÄRISTÖ

Luonnon monimuotoisuus tulee ottaa huomioon kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa. Ilmastonmuutokseen tulee suhtautua vakavasti mutta realistisesti. Näennäismuutokset eivät vie asiaa eteenpäin vaan tarvitaan ilmastotoimia, joihin saadaan kansalaiset aidosti ja laajasti sitoutumaan.

Lisää ajatuksiani voit lukea blogistani
bottom of page