top of page
4 | FAKTOJA JA MIELIKUVIA YRITYKSISTÄ

2.6.2021

Soteuudistuksen käsittely on tuonut taas julki eri puolueiden todellisen suhtautumisen yrityksiin. Vasemmistopuolueet paikallistasolla ja valtakunnallisesti kyllä julistavat suhtautuvansa myönteisesti yritystoimintaan, mutta käytäntö ja esimerkiksi verolinjaukset puhuvat aivan muuta. Nuiva suhtautuminen näkyy soteuudistuksen lisäksi mm. jätehuollon uudistuksissa.

Niin SDP kuin Vasemmistoliittokin hamuavat lisää veroja niin yrityksiltä kuin niiden omistajiltakin. Taustalla on ideologian lisäksi puuttuva käsitys siitä, mitä yrittäminen ja riskinotto oikeasti tarkoittavat. Yritysverokantoihin mielitään korotuksia, yritysten osingonjaon verotukseen kiristyksiä ja samaan suuntaan vaikuttavat yrittäjävähennyksen ja metsävähennyksen poistamisvaatimukset sekä sukupolvenvaihdos- säännösten kiristäminen.

Osallistuessaan nykyisen hallituksen operaatioihin eivät keskustapuolue, vihreät ja RKP ole sen parempia kavereita yrittäjille. Soteuudistuksen ajaminen nykymallilla heikentää hoiva-alan palveluyritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja syntinsä em. puolueilla on jätehuollon uudistuksessakin. Yrityksille ja yrittäjille ei pidemmän päälle tiedä hyvää myöskään nykyhallituksen vekselivetoinen politiikan teko, joka uhkaa nostaa verokantoja jatkossa.

Mielikuvilla on ratsastettu vuosikausia. Tehdäänpä pieni katsaus kritiikin kohteina olevien hoivayritysten omistukseen. Soteuudistuksen yhteydessä on kritisoitu sitä, että sotealan yritysten liikevoitot menevät suurimpien yritysten osalta ulkomaille. Mehiläisestä omistaa CVC Capital Partnersin hallinnoimat rahastot 57 %, mutta seuraavina on neljä suomalaista vakuutus- tai eläkevakuutusyhtiötä yhteensä 37 %:n osuudella ( LähiTapiola-ryhmä, Varma, Valtion Eläkerahasto ja Ilmarinen ). Terveystalosta omistavat 40 % suomalaiset vakuutusyhtiöt ( pääosin eläkevakuuttajat ) ja 28 % muut suuremmat suomalaisomistajat, loput lähinnä pienemmät kotimaiset omistajat. Pihlajalinna on melkein kokonaan myös kotimaisessa omistuksessa ja sielläkin merkittävän osan omistavat vakuutusyhtiöt ( lähinnä eläkevakuuttajat ) eli yli 40 %. Näin ollen suurimpia osingonsaajia em. yhtiöistä ovat yhteensä laskettuna kotimaiset työeläkevakuuttajat, kun mielikuvissa on annettu ymmärtää voittojen menevän ulkomaille. Tältä osin hyödyn korjaa siis Tyel-vakuutetut, joita on Suomessa miljoonia. Oma vertailukohtansa näille yhtiöille on asuntoihin sijoittava Kojamo, mutta se onkin sitten oman jutun aihe.

bottom of page